TANEČNÉ MEDITÁCIE

Čas: piatky 18.00 - 21.00

Lektorka: Tereza Ruth

Cena: 33€ jednorázový vstup


AKTUÁLNY TERMÍN: 
24.5.2024

14.6./ 21.6.


Tanečné meditácie pre ženy sú tanečné cesty pre stretnutie so sebou samou v meditácii a tanci...


V ponorení sa do vlastných hĺbok ako i do hĺbok ženského mora cez  pocit vďačnosti
a dôvery prostredníctvom sprevádzaných pohybových meditácií a jemnej energetickej práce vychádzajúcej z tantry
a taojógy.

TERMÍNY TANEČNÝCH MEDITÁCIÍ:

24.5. Tanec nehy 
14.6.  Tanec krištáľovej
           prázdnoty