INÉ 

MOŽNOSŤ PRENÁJMU priestorov SARA pre vlastné PODUJATIA

   Celodenný prenájom                                     90 €   
60 minút prenájom   pre skupinovú prácu   15 €
60 minút  prenájom pre individuálnu prácu  8 €

pre bližšie informácie nás kontaktujte telefonicky na 0910 911 748
alebo mailom na info@sarapriestor.com


GALÉRIA  je priebežne dopĺňaná a aktualizovaná

ZÁUJEM O PRENÁJOM