PRENÁJOM 

MOŽNOSŤ PRENÁJMU priestorov SARA pre vlastné PODUJATIE

60 minút prenájom pre skupinovú prácu    20€
60 minút prenájom pre individuálnu prácu  10€
celodenný prenájom 100€ (nevratná záloha 50€)

Storno podmienky:
V prípade zrušenia podujatia zo strany lektora je storno poplatok 50% z ceny prenájmu.
Ak sa podujatie zruší menej ako 48 hod. pred jeho plánovaným začatím, storno poplatok je 100% ceny prenájmu.

pre bližšie informácie nás kontaktujte telefonicky na 0910 911 748
alebo mailom na info@sarapriestor.com


GALÉRIA  je priebežne dopĺňaná a aktualizovaná

ZÁUJEM O PRENÁJOM