SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE

Čas: piatky, soboty alebo               nedele  16.00 - 20.30
Lektor: Eva Baluchová
Cena: 40 eur


AKTUÁLNY TERMÍN: 8.10.2023

ĎALŠIE TERMÍNY:

5.11.2023 / 3.12.2023 


08.09. - 10.09.2023 - Konštelačný víkend

Prostredníctvom metódy systemických životných konštelácií je možné "uvidieť" 

vzorce do ktorých nás vlečú systémy, ktorých sme súčasťou. Až ich uvidenie nám dá na výber čo a ako vo svojom živote zmeniť. 

Metóda Life integration process
(LIP - Proces životnej integrácie)

nám dovoľuje nahliadnuť do predchádzajúcich etáp našich životov a prijať to, čo sme odsunuli na "neskôr", prípadne sme zo zasunuli do hĺbok podvedomia, lebo sme nemali silu konať inak.

Konštelácia je obraz vytvorený účastníkmi podujatia, ktorí sú zástupcami napr. za osoby zo života klienta, pre ktorého je konštelácia stavaná.

Vidieť obraz toho, čo sa v našich vlastných systémoch deje je objavné. Je to úplne iné než práca vlastnej mysle, ktorá situáciu premieľa z každej strany a hľadá, čo by bolo najlepšie urobiť. Uvidením obrazu začína zmena postoja klienta už priamo počas konštelovania.

Je veľmi veľa tém, na ktoré vedia konštelácie poskytnúť náhľad. Najčastejšie sa stretávame s témou vzťahov medzi partnermi, rodičmi a deťmi a kolegami.

Ďalšie témy sú o zdraví, hojnosti, sebahodnote, prijímaní. Objavujú sa aj ďalšie témy týkajúce sa rodových línií, opakujúcich sa situácií, nedostatku radosti v živote, stresu a iné.