SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE

Čas: nedeľa 16.00 - 20.30
Lektor: Eva Baluchová
Cena: 40 €


AKTUÁLNY TERMÍN: 
14.7.2024


Ďalšie termíny:

11.8. / 8.9. / 6.10. / 3.11. / 1.12.


Prostredníctvom metódy systemických životných konštelácií je možné "uvidieť" 

vzorce do ktorých nás vlečú systémy, ktorých sme súčasťou. Až ich uvidenie nám dá na výber čo a ako vo svojom živote zmeniť. 

Metóda Life integration process
(LIP - Proces životnej integrácie)

nám dovoľuje nahliadnuť do predchádzajúcich etáp našich životov a prijať to, čo sme odsunuli na "neskôr", prípadne sme zo zasunuli do hĺbok podvedomia, lebo sme nemali silu konať inak.

Čo metóda Systemických konštelácií umožňuje?

- prijatie inej perspektívy pohľadu na seba,
- zmierenie sa so svojou minulosťou
a uvoľnenie životnej energie, ktorá k nej bola viazaná,
- opustenie role obete a detských drám,
- zmenu alebo opustenie vlastných postojov a presvedčení, ktoré už neslúžia,
- prijatie jedinečných schopností, ktoré neboli doteraz videné,
- nájsť novú radosť prostredníctvom pocitu "vnútorného dospievania".

Konštelácia je obraz vytvorený účastníkmi podujatia, ktorí sú zástupcami napr. za osoby zo života klienta, pre ktorého je konštelácia stavaná.

Vidieť obraz toho, čo sa v našich vlastných systémoch deje je objavné. Je to úplne iné než práca vlastnej mysle, ktorá situáciu premieľa z každej strany a hľadá, čo by bolo najlepšie urobiť. Uvidením obrazu začína zmena postoja klienta už priamo počas konštelovania.


Najčastejšie témy konštelácií:

- zdravie
- hojnosť
- sebahodnota
- prijímanie
- rodové línie
- opakujúce sa situácie v živote
- nedostatok radosti v živote
- nadmerný stres a pod.

Referencie

Konštelácie boli pre mňa ďalší spôsob, ako spoznať svoju minulosť, dostať ju z nevedomia do vedomia. Ukázali mi, čo som netušila, objasnili mi moje emócie, ktoré boli skryté kdesi hlboko vo mne.

 Zaznamenávaním a pozorovaním pocitov aktérov konštelácií môjho problému, v istých okamihoch nastalo porozumenie, čo som prežívala, prečo sa mi v živote čosi dialo. Je to proces, ktorý sa deje pre mňa a môže byť nepríjemný, boľavý, ale prinesie aj dobré, ba nádherné.

 Konštelácie mi pomohli otvoriť v probléme to dôležité vo mne. Kúsočky puzzle môjho života do seba začali zapadať. Nejaká stará časť umrie, odíde a iná sa zrodí. Nemusím všetkému rozumieť prečo. Dôležité je, že sa situácia po konšteláciách zmení. A ak nie, tak môj postoj k nej určite.

Dadka

Techniku rodinných konštelácií využívam rada vtedy, 
keď si neviem sama posvietiť v niektorých životných situáciách. Evka je výborná v tom, že vie odsprevádzať človeka
v definovaní si zámeru.
Rovnako spojením jej kreatívno-analytickej mysle, vie vždy pomerne rýchlo identifikovať dôležité body v procesoch konštelácií. Vďaka jej sprevádzaniu konšteláciami má človek možnosť uvidieť svetlo a podstatu v situáciách,
ktoré mal pocit, že sú mu skryté. A to, čo vieme uvidieť,
vieme aj pomenovať a následne k tomu zaujať stanovisko. Rodinné konštelácie s Evkou mi dávajú možnosť neustále
rásť a napredovať.

Gabika