PSYCHOFONETIKA

Čas: nedele 17.00 - 19.30
Lektor: Yehuda Tagar
Cena: 25 €


MOMENTÁLNE NEMÁME PRE DANÉ PODUJATIE AKTUÁLNY TERMÍN!

Psychofonetika je nástroj celostného rozvoja človeka. 

Na psycho-somatickej škále (psycho-fonetika) nám vie pomôcť pochopiť čo sa v nás deje, duševne aj na úrovni životných síl (fonémy - hlásky - majú vplyv na prúdenie životných síl, známych aj ako čchi, ki, prána atď.)


Vo všetkých kultúrach a jazykoch sa odvaha a statočnosť sústreďujú v srdci. Odvaha nie je agresia, ale plná prítomnosť ducha tvárou v tvár nebezpečenstvu. Je to vyžarovanie bytosti, ktorá je schopná čeliť životu takému, aký je, so všetkými jeho výzvami a možnosťami, napriek všetkému a kvôli všetkému. Je to dôvera, že duša a duch človeka sú potenciálne schopné čeliť a rásť zo všetkého, čo život predstavuje.  

V procese Psychofonetiky sa táto vlastnosť uplatňuje v tom, že poradca neustále drží vyšší potenciál klienta aj napriek jeho utrpeniu, porážkam, zúfalstvu a bezmocnosti. 

 Problémy sa považujú za potenciálny prah vývoja; nešťastia a krízy sa považujú za potenciálne príležitosti na posilnenie duše a ducha; slepé uličky v osudoch ľudí sa považujú za potenciálne prechody a nové začiatky.
Na stretnutiach  je dostatočný priestor pre všetky vaše otázky a tiež témy, ktoré prinesiete či počas stretnutia vyvstanú.
Stretnutia  prebiehajú v angličtine s prekladom do slovenčiny.