ČIERNA SARA

Sara La Kali
Legenda o Čiernej Sáre


Staroveká legenda hovorí o člne, ktorý sa priplavil bez vesiel, nesený iba morskými vlnami na pobrežie malého rybárskeho mestečka na území vtedajšej Gálie v čase po ukrižovaní Krista. V člne sedeli tri ženy, tri Márie...Mária Magdalena, Maria Jacobe a Maria Salome.  Od tohto dňa sa mestečko nazýva Saintes Maries de la Mer - Sväté Márie od mora.

Tajomnou postavou v príbehu troch Márií je Čierna Sára -Kali Sara (Sara-La-Kali). Názory na jej osobu sa rôznia, niekedy je považovaná za ich slúžku, ktorá sa priplavila v člne spolu s nimi a niekedy (menej často) spomína aj ako dcéra Marie Magdaleny a Krista. 

Najčastejšie sa však stretávame s názorom, že Kali Sara bola Rómka, ktorá v tomto období žila so so svojim kmeňom v oblasti delty rieky Rhôny. Jedného dňa mala videnie, že na pobrežie mestečka sa priplavia tri ženy, priamo prepojené s príbehom Krista a je potrebné aby ich privítala a pomohla im...

Kali Sara je už niekoľko storočí patrónkou Rómov, ktorí vždy koncom mája húfne prichádzajú v starých maľovaných vozoch ťahaných koňmi či v moderných obytných karavanoch aby svoju patrónku oslávili modlitbou ,spevom a tancom. Sára je čierna, tak ako oni, jej minulosť je tajomná a to je to, čo ich prepája...

https://www.youtube.com/watch?v=YDEFink7-yw