5RYTMOV®sweat

Čas: utorok 18.30 - 20.30 raz mesačne

Lektorka: Miška Trizuljaková
Cena: 15 €


AKTUÁLNY TERMÍN: 

4.6.2024

Tanec 5Rytmov 

5 Rhythms® je dynamická meditácia pohybom vytvorená americkou tanečnicou, terapeutkou, charizmatickou šamankou Gabrielle Roth (1941-2012).

5Rytmov® je filozofia, pohľad na svet a umenie v pohybe vytvorená Gabriellou Roth a praktikovaná desaťtisícmi tanečníkov na celom svete. Je to dynamická pohybová prax zakorenená v princípe, že ak dostaneš dušu do pohybu, začne sa sama uzdravovať.

Pohyb je oboje - liek aj metafora, ktoré sa ku nám dostávajú ponad všetky jazyky, kultúry a vekové skupiny, aby premenili utrpenie na umenie, umenie na uvedomenie a uvedomenie na akciu. 

Kdekoľvek tancujeme 5Rytmov, vznikne komunita narodená pre tanec, potenie sa, zmenu a podporu , ktorá poskytne bezpečný priestor pre každého z nás aby sme mohli zatriasť tým čo drží naše ego a prebudiť štavnaté, nepredvídateĺné, fascinujúce, na hrane sa pohybujúce, hviezdne časti nášho ja, ktoré si zaslúžia byť slobodné. Kreativita. Spojenie. Komunita 

"Pozývam Vás vyskúšať toto dobrodružstvo. Budeme spoločne tancovať cez naše bolesti aj radosti, nádeje a túžby. V tanci, kde nič nie je správne, alebo nesprávne. V tanci, kde sme iba my a učíme sa načúvať múdrosti svojho tela." Miša Trizuljak