MEDICÍNSKE PIESNE

Čas : streda  18.00 - 21.00                     raz mesačne

Lektorka : Saška Tamásová

Cena : 20 eur 


AKTUÁLNY TERMÍN: marec 2023

"Spev je mocná medicína, ktorá lieči naše duše aj telá."

Cez spev môžeme vyjadrovať a uvoľňovať ťaživé emócie, rozprávať príbehy, ale takisto prežívať radosť, vďačnosť a extázu.V našej západoeurópskej spoločnosti sme si bohužiaľ odvykli "len tak" spievať. Spev akoby bol buď záležitosťou profesionálov, alebo, naopak, niečím výlučne súkromným, čo patrí "do
sprchy". My veríme, že každý, kto má hlas, môže, a mal by (!) spievať, pretože je nám to jednoducho prirodzené a prospešné. Spev totiž nie je vecou talentu, ale uvoľnenia.


"Spoločné spievanie v kruhu nás prepája navzájom; v kruhu sa sila piesní násobí a my zažívame vedomie jednoty "