ĽUDSKÝ KRUH

Čas : streda
18.00 - 20.00
Lektor : Jozef Mihališin
Cena : 20 eu
r


MOMENTÁLNE  NEMÁME PRE 
TOTO PODUJATIE AKTUÁLNY TERMÍN

bezpečný priestor pre mužov a ženy
 v poradnom kruhu

Budeme zdieľať, hovoriť o tom, čo sa v nás deje, ako sa nás situácie vonku dotýkajú a ovplyvňujú naše životy, ako otvárajú naše strachy, pocity bezmocnosti, hnevu, frustrácie, potrebu pomáhať atď.Vo chvíľach ťažkých nie je ČAS ten jediný element, kto uzdravuje a uľavuje duši. Čas samotný pomáha len čiastočne, pretože veciam nevenujeme pozornosť, odsúvame bolesť a naše prežívanie do úzadia, zabúdame na ťažšie momenty.No Čas v kombinácii s BEZPEČNÝM priestorom a ZDIEĽANÍM svojho príbehu dáva možnosť uľaviť duši naplno.

TÉMA
 Keď muž tancuje v zrkadle ženy / keď žena tancuje v zrkadle muža- Traja muži tancujúci v zrkadle ženy / tri ženy tancujúce v zrkadle muža- Aká je cesta z toho von?Pre koho je tento kruh určený?

Pre mužov a ženy, ktorí majú potrebu a volanie byť v bezpečnom prostredí bez posudzovania a majú chuť a potrebu sa nechať inšpirovať a zároveň zdieľať svoj vlastný príbeh, prežívanie posledných dní.