KUNDALINI JOGA

Čas : štvrtok  18.00 - 19.30
Lektorka : Mirka Kabátová
Cena : 9 eur

po predplatení 6 stretnutí 7 eur


MOMENTÁLNE NEMÁME PRE DANÉ PODUJATIE AKTUÁLNY TERMÍN!

Kundalini jóga sa zameriava na uvoľnenie tela a napätia nazberaného a uloženého v tele, následne na ukotvenie pocitu pohody a relaxácie pri rôznych druhoch meditačných techník.

Pracuje s telom, dychom a mysľou. Cvičenia je možné alternovať v závislosti od potrieb jednotlivca s cieľom porozumieť vlastnému telu. 

V čom vám môže kundalini joga pomôcť

Na fyzickej úrovni sa prejavia celkovým zvýšením sily, flexibility alebo napr. aj zlepšením trávenia a imunity. Keďže kundalini energia prúdi pozdĺž chrbtice, cvičenia sú zamerané predovšetkým na túto časť tela.

Ešte výraznejšie by mali byť účinky na psychiku, ktoré sa vraj prejavia takmer okamžite. Prichádza pocit šťastia, lásky k sebe aj k iným, vyrovnanosť. Pri pravidelnom cvičení, ktoré si vyžaduje každý druh jogy, môžete potom pocítiť účinky i na duchovnej úrovni v podobe spojenia s vesmírnym vedomím.

V čom je kundalini joga iná

Hoci takmer všetky druhy jogy hovoria o spojení medzi telom a dušou, o prúdení energie a o očiste na všetkých úrovniach, v kundalini joge sú tieto prvky ešte výraznejšie. Hlavným cieľom kundalini jogy je prebudiť plný potenciál vedomia v jednotlivcovi. Preto je tiež známa pod názvom Joga vedomia. To sa dosiahne tým, že sa uvoľní a usmerní prúd energie, ktorá preteká energetickými centrami pozdĺž chrbtice.