KONŠTELAČNÝ VÍKEND

Čas: 

2.12. od 9.30 do 19.00

3.12. od 9.30 do 16.00

        

Lektor: Eva Baluchová

Cena: 140 €


AKTUÁLNY TERMÍN:
2. - 3.12.2023

Po skvelých ohlasoch na nedeľné konštelačné popoludnia otvárame možnosť pracovať s konštelačnými formátmi počas dvoch dní.  

V termíne  2.12. - 3.12.2023 budeme pracovať  s metódou rodinných a systemických konštelácií,
metódou Procesu životnej integrácie (Life Integration Process - LIP)
a v závislosti od toho, čo prinesú účastníci siahneme aj k iným, napr. k energetickým konšteláciám.
Viac sa o metódach môžete dozvedieť kliknutím na hyperlinky.

V živote sa stretávame s rôznymi situáciami, ktoré viac, či menej zvládame. Niekedy nás pribrzdia a potrebujeme získať nadhľad, aby sme sa do nich neponárali zbytočne hlboko a netočili sa v nich. 

Nie vždy nám na to stačia vlastné sily a pohľad zvonku veľmi pomôže. Práve pohľad zvonku vedia konštelačné formáty priniesť.

Konštelácia je obraz vytvorený účastníkmi podujatia, ktorí sú zástupcami napr. za osoby zo života klienta, pre ktorého je konštelácia stavaná.

Vidieť obraz toho, čo sa v našich vlastných systémoch deje je objavné. Je to úplne iné než práca vlastnej mysle, ktorá situáciu premieľa z každej strany a hľadá, čo by bolo najlepšie urobiť. Uvidením obrazu začína zmena postoja klienta už priamo počas konštelovania.

Je veľmi veľa tém, na ktoré vedia konštelácie poskytnúť náhľad. Najčastejšie sa stretávame s témou vzťahov medzi partnermi, rodičmi a deťmi a kolegami.

Ďalšie témy sú o zdraví, hojnosti, sebahodnote, prijímaní. Objavujú sa aj ďalšie témy týkajúce sa rodových línií, opakujúcich sa situácií, nedostatku radosti v živote, stresu
a iné.

Maximálny počet účastníkov je 15.

Referencie

Atmosféra poľa, ktorú vytvorila Evička a všetky zúčastnené dievčatá bola bezpečná a prirodzenou cestou ma vtiahla do mojej hĺbky - kde som preciťovaťovala samu seba, skúmala energii, kroré prichádzali z vonku, ako moje telo, emócie a myseľ reagovali na ne. Rada som pozorovala ako sa mení
a uvoľňuju sa naše pohyby, výrazy na tvárach. Jednoducho som vychutnávala proces! A to, ako Evička nás s láskou, pozornosťou a bdelosťou sprevádzala má aj teraz príjemnú odozvu v mojich bunkách - rezonuje ako tvorivá energia - sloboda, tvoriť svoj život podľa svojich predstáv 

Elena K.