GÉNOVÉ KĽÚČE

Čas:  nedeľa  17.00 - 19.30

Lektor: Eva Baluchová
Cena: 32 €


AKTUÁLNY TERMÍN: 
2.6.2024

Ďalšie termíny:

22.9. / 17.11.

Génové kľúče sú univerzálnym jazykom, ktorý nám pomáha spoznať a prijať samých seba, pochopiť do hĺbky našu ľudskú prirodzenosť a umožniť odhalenie božského v nás.

Génové kľúče môžu poskytnúť mnoho odpovedí pre naše životy, ako aj zmeniť náš pohľad na naše vlastné schopnosti. Skúmaním našich osobných génových kľúčov sa učíme prirodzeným spôsobom dávať zmysel svojim nevedomým vzorcom správania a myslenia.

Cieľom systému génových kľúčov, je odhaliť nám nový pohľad na skúšky, ktorým je každý z nás vystavený.
Informácie v génových kľúčoch sa odvíjajú v 64 archetypoch správania, ktoré pozostávajú z hlbokých náhľadov do našej vlastnej povahy. Tieto archetypy majú svoje korene v čínskom Yi Jing. Posolstvá v každom génovom kľúči rozprávajú príbeh každého človeka a odhaľujú skutočné príčiny nášho utrpenia. 


Génové kľúče sú tu, aby nám pripomenuli, že my sme architektmi svojich vlastných životov a že prostredníctvom nášho postoja máme moc odomknúť vyšší potenciál našej DNA.  

Čo budete potrebovať k semináru?
Vygenerujte si hologenetický profil,v ktorom budete môcť vidieť stručné informácie o vás, ako aj vašich 11 génových kľúčov, ktoré predstavujú 11 oblastí vašich kvalít a vzorce správania.

Na stránke https://genekeys.com/free-profile/?language=cs

vyplňte údaje o dátume, hodine a mieste svojho narodenia.
Ak nepoznáte hodinu, spýtajte sa mamy (nebuďte prekvapení, ak ju nebude poznať), zavolajte do nemocnice (v archíve ju majú uloženú). Skúste ju zistiť čo najpresnejšie.
Ak to pre krátkosť času nebude možné uveďte v políčku "12 PM". Keď sa vám na obrazovke objaví obrázok profilu ubezpečte sa pred jeho tlačou, či máte zobrazené všetky prvky profilu, t. j. dráhy, všetky sekvencie a línie.

V ľavej časti sú prepínače, ktorými si jednotlivé prvky profilu zapnete/vypnete. Cez voľbu stiahni PDF si profil stiahnite a prípadne vytlačte. Stačí stránka s obrázkom. Počas seminára s ním budeme pracovať.